3 + 1 = ?

آدرس:

تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان ولدی، نبش خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر

تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریم خان زند، خیابان ویلا یا خیابان استاد نجات الهی جنوبی، خیابان لباف، ساختمان پزشکان ۲۱

تماس:

۰۲۱-۸۲۱۴۱۶۰۰   _   ۰۲۱-۸۲۱۴۱۲۰۱

۰۹۱۰۴۴۸۷۵۷۷   _    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۳۷۴